Fantasieportret

Waarom zou je portret er eigenlijk heel natuurlijk uit moeten zien? Op dit bord en in het boek Artie Farty (pagina 47) vind je ideeën voor het maken van een portret in de stijl van Picasso.